Đóng

Sản phẩm

Tụ Bù EasyCan

PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ – BÙ HẠ THẾ

06/01/2018

BÙ HẠ THẾ / SCHNEIDER » TỤ BÙ HẠ THẾ Tụ Bù EasyCan Tụ tù EasyCan công suất bù lên đến 30kVA/1 bình. Điện áp lên đến 525V.   Tụ Bù VarPlus Can Tụ bù Varplug can có công suất bù cao lên đến 50kVar   » BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ Bộ Điều Khiển […]