Đóng

Sản phẩm

PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ- ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN

12/01/2018

ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN / SCHNEIDER

» BIẾN DÒNG MCT

CT-Biến Dòng Đo Lường

CT-Biến Dòng Đo Lường
Biến dòng được dùng để chuyển đổi dòng điện cho các thiết bị đo lường.

» ĐỒNG HỒ AMPE, VOLT

Đồng hồ Ampe Và Chuyển Mạch

Đồng hồ Ampe Và Chuyển Mạch
Đồng hồ đo lường Ampe và chuyển mạch chuyên dùng để đo lường trên tủ điện 1 phase hoặc 3 phase.

Đồng Hồ Volt Và Chuyển Mạch

Đồng Hồ Volt Và Chuyển Mạch
Đồng hồ đo lường điện áp chuyên dụng trên tủ điện. Dùng đo điện áp 3 phase hoặc 1 phase.

» ĐỒNG HỒ ĐO CÔNG SUẤT

Đồng Hồ Kwh

Đồng Hồ Kwh
Đồng hồ Kwh dùng để đo công suất tiêu thụ điện tiện lợi cho việc thanh toán.

» ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG

Đồng Hồ Đa Năng PM5000

Đồng Hồ Đa Năng PM5000
Đồng hồ đa năng chuyên dùng đo lường tất cả các thông số trên tủ điện, lưới điện.

Đồng Hồ Đa Năng PM2000

Đồng Hồ Đa Năng PM2000
Đồng hồ PM200 dùng để đo lường giám sát trên mạch điện. Đo lường đa chức năng như A, V, kW…

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000
Đồng hồ PM800 chuyên dùng dể đo lường trên tủ điện. Đo và giám sát các thông số như I, U, f, P, Q, S…

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H
Sản phẩm đồng hồ đa năng loại mới thay thế tổng hợp cho đồng hồ vôn, Ampe, chuyển mạch… Giải pháp tốt…

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000
Đồng hồ PM800 chuyên dùng dể đo lường trên tủ điện. Đo và giám sát các thông số như I, U, f, P, Q, S…

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H
Sản phẩm đồng hồ đa năng loại mới thay thế tổng hợp cho đồng hồ vôn, Ampe, chuyển mạch… Giải pháp tốt…

ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN / ABB

» BIẾN DÒNG MCT 

Biến Dòng Đo Lường

Biến Dòng Đo Lường
Biến dòng đo lường lắp đặt trong tủ điện chuyên dùng biến đổi dòng điện đưa vào các thiết bị đo.

» ĐỒNG HỒ ĐO AMPE, VOLT

Vôn Kế Và Ampe Kế

Vôn Kế Và Ampe Kế
Lắp đặt trên tủ điện để đo lường điện áp và dòng điện.

Đồng Hồ Kỹ Thuật Số

Đồng Hồ Kỹ Thuật Số
Chuyên đo lường các thông số Ampe, Vôn, Tần số hiển thị bằng Led 7 đoạn

» ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG

Đồng Hồ Đa Năng M2M

Đồng Hồ Đa Năng M2M
Đo lường tất cả các thông số I, U, P, f, Q, S… Giao tiếp truyền thông
Tin tức Related