Đóng

Sản phẩm

PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ – BÙ HẠ THẾ

06/01/2018

BÙ HẠ THẾ / SCHNEIDER

» TỤ BÙ HẠ THẾ

Tụ Bù EasyCan

Tụ Bù EasyCan
Tụ tù EasyCan công suất bù lên đến 30kVA/1 bình. Điện áp lên đến 525V.

 

Tụ Bù VarPlus Can

Tụ Bù VarPlus Can
Tụ bù Varplug can có công suất bù cao lên đến 50kVar

 

» BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù

Bộ Điều Khiển Tụ Bù
Bộ điều khiển tụ bù 6,8 và 12 cấp

» CUỘN KHÁNG

Cuộn Kháng

Cuộn Kháng
Cuộn kháng được dùng trong hệ thống bù để giảm thiểu tối đa sóng hài cho mạng lưới điện.

» CONTACTOR TỤ BÙ

Contactor Tụ Bù

Contactor Tụ Bù
Công tắc tơ chuyên dụng dùng để đóng cắt cho tụ bù. Chỉ dùng cho bù công suất.

Contactor Tụ Bù

Contactor Tụ Bù
Công tắc tơ chuyên dụng dùng để đóng cắt cho tụ bù. Chỉ dùng cho bù công suất.

BÙ HẠ THẾ / ABB

» CONTACTOR TỤ BÙ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA
Contactor chuyên dụng trong đóng cắt cho tụ bù. Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-4-1.
Tin tức Related